Yatay farklılaşma ne demek ?

Sadiye

Global Mod
Global Mod
Yatay farkllasma, stratejik planlamann ve organizasyonlarn basarsn etkileyen, ozellikle urun ve hizmetlerinin uzerinde yogunlasan bir kavramdr. Bu kavram, uretim ve pazarlama fonksiyonlarnn karslastrlmasnn yan sra, uretim ve pazarlama arasndaki iliskilerin degerlendirilmesini iceren ve urun ve hizmetlerin gelistirilmesinde kullanlan bir yaklasmdr. Yatay farkllasma, urun ve hizmetlerinin rekabet ustunlugu saglamak icin urun ve hizmetlerinin ozelliklerini ve performanslarn ozellestirmek icin kullanlan bir stratejidir.

Yatay Farkllasma Stratejisinin Amac

Yatay farkllasma stratejisinin temel amac, urun ve hizmetlerinin rakiplerin urun ve hizmetlerinden ustun olmasn saglamaktr. Bu, urun ve hizmetlerinin kalitesini arttrarak, urunlerin performansn ve kullanmn gelistirerek ve urun ve hizmetlerinin sats fiyatlarn dusurerek elde edilebilir. Boylece, urun ve hizmetlerinin rekabet ustunlugunu kazanmas ve rakiplerin urun ve hizmetlerinin uzerinde kalmas saglanr.

Yatay Farkllasma Stratejisinin Faydalar

Yatay farkllasma stratejisi, urun ve hizmetlerinin pazarlanmas ve dagtmnn daha verimli hale getirilmesine yardmc olur. Yatay farkllasma stratejisi, pazarlama fonksiyonunu artrr ve urun ve hizmetlerinin pazarlanmasnn, ozellikle de aradan ckan urun ve hizmetlerin pazarlanmasnn, onemini artrr. Yatay farkllasma stratejisi, urun ve hizmetlerinin fiyatlandrlmasnn ve dagtmnn onemini arttrarak, urun ve hizmetlerinin satsn artrr.

Yatay Farkllasma Stratejisinin Uygulanmas

Yatay farkllasma stratejisinin uygulanmas, urun ve hizmetlerinin ozellestirilmesine dayanr. Ozellestirme, urun ve hizmetlerinin ozelliklerini ve performanslarn belirleyen ozel ozelliklerin gelistirilmesidir. Ozellestirme, urun ve hizmetlerinin ozelliklerini ve performanslarn arttrmak icin kullanlan cesitli yontemleri icerir.